Skip to main content

SEKRETESSPOLICY

Senaste uppdatering2021-02-18

 

1.VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR

INTRODUKTION
Denna webbplats sköts av AETN UK (“AETN”, “vi”, “oss” eller “vår”/”vårt”).

Vi respekterar din personliga integritet och åtar oss att skydda dina personuppgifter.

 

Denna Sekretesspolicy beskriver hur vi tar hand om dina personuppgifter när du besöker vår(a) Webbplats(er)(inklusive blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk och lifetimetv.co.uk, samt deras internationella versioner enligt listan i slutet av denna Sekretesspolicy) eller använder något av våra Digitala medier, och förklarar dina rättigheter när det gäller personlig integritet och hur lagen skyddar dig.

SYFTE

Denna Sekretesspolicy syftar till att ge dig information omhur vi samlar in och bearbetar, det vill säga lagrar, använder och delar personuppgifter, vilka vi samlar in när du besöker och använder våra Webbplatser, våra appar, widgets, bloggar, spel och andra onlinetjänster eller digitala tjänster som vi erbjuder våra användare (”Digitala medier”), inklusive uppgifter du tillhandahåller via vår(a) Webbplats(er) och/eller Digitala medier när du registrerar dig för ett nyhetsbrev eller till exempel deltar i en tävling.

Våra Webbplatser är inte avsedda för barn och vi samlar inte medvetet in information om barn.Detaljer om hur vi behandlar barns integritet förklaras närmare i avsnitt 7 nedan under rubriken ”Barnens integritet”.

Det är viktigt att du läser denna Sekretesspolicy tillsammans med annan Sekretesspolicy eller policy om likabehandling som vi kan tillhandahålla vid specifika tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig, så att du är helt införstådd med hur och varför vi använder dina personuppgifter.Denna Sekretesspolicy kompletterar andra meddelanden och sekretesspolicyer och är inte avsedd att åsidosätta dem.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är AETN UK, företagsnummer 03105704, 1 Queen Caroline Street, Hammersmith, London W6 9YN.

 

vänligen kontakta oss påfeedback@aenetworks.co.ukom du har några frågor eller funderingar kring din integritet eller vår användning av dina personuppgifter.

2.VILKEN PERSONLIG INFORMATION SAMLAR VI IN, SAMT HUR OCH VARFÖR?
De personuppgifter vi samlar in om dig hör grovt sett till följande kategorier:

  • Information som du tillhandahåller frivilligt/ Direkta interaktioner

Vissa delar av våra Webbplatser och Digitala medier kan be dig att tillhandahålla personuppgifter frivilligt: ​​till exempel kan vi be dig att ge oss dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, adress och telefonnummer), kön och ålder för att registrera en konto hos oss (då du också väljer användarnamn och lösenord), prenumerera på marknadsföringskommunikation från oss, rösta i omröstningar, delta i tävlingar, ta emot priser och/eller skicka förfrågningar till oss, eller liknande.  

Om du skickar en förfrågan till oss eller på annat sätt kommunicerar med oss ​​samlar vi också in det innehåll du skickar till oss, inklusive dina kommentarer och marknadsföringspreferenser, eller svar på enkäter.

Vi kommer att använda denna information eller anteckningar från vår diskussion som framtida referensmaterial och för att kunna tillhandahålla tjänster till dig mer effektivt.Vi kommer också att använda dina personuppgifter för att hantera ditt användarkonto, för att kontakta dig med nyheter (inklusive månatliga nyhetsbrev för att meddela dig om tävlingar, för att erbjuda dig ytterligare tjänster eller för att på annat sätt marknadsföra oss mot dig) om det är tillåtet enligt lag och för att tillhandahålla funktioner och innehåll som är bättre lämpade för dig och för att analysera ditt intresse för våra tjänster och generella konsumenttrender och mer allmänt för att förstå hur våra Webbplatser och Digitala medier används så att vi kan ge dig en uppdaterad, effektiv och pålitlig service och att generellt sköta och förbättra våra Webbplatser och Digitala medier.  Information som vi samlar in kan också komma att användas för att möjliggöra vår efterlevnad av gällande lagar och förordningar, för att verifiera din identitet, för att förhindra bedrägerier eller minska kreditrisker, för att möjliggöra vår efterlevnad av avtal som vi har ingått (inklusive för att göra det möjligt för dig att använda vår Digitala medier och tjänster).

Generellt kommer personuppgifter som du ombeds att tillhandahålla, och skälen till varför du ombeds att lämna dem, att tydliggöras för dig när vi ber dig att lämna dina personuppgifter.

  • Information som vi samlar in automatiskt/ Automatiserade interaktioner

När du besöker våra webbplatser och/eller använder våra Digitala medier samlar vi in ​​viss information automatiskt från din enhet.  I vissa länder, inklusive länder inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, kan denna information betraktas som personuppgifter enligt gällande dataskyddslagar.

Informationen vi samlar in automatiskt är specifikt din IP-adress, enhetstyp, webbläsartyp, surfåtgärder och -mönster, ungefärlig geografisk position (t.ex. land eller stad) och annan teknisk information.  Vi samlar också in information om hur din enhet har interagerat med eller inom våra Webbplatser och Digitala medier, inklusive sidorna som du har haft åtkomst till och länkar som du har klickat på.

 

Genom att samla in denna information kan vi bättre förstå de besökare som använder våra Webbplatser och Digitala medier (inklusive vem som använder dem och hur, samt vilket innehåll som är av intresse för dem) och vilka webbsidor dessa användare har kommit från.Vi använder denna information för våra interna analysändamål (till exempel för att registrera och rapportera om användarprofil, beteende, plats, målgrupp, demografiska data och intresseuppgifter), mäta prestanda, effektivitet och räckvidd för vår annonsering (inklusive intressebaserade annonser) och marknadsföringsinsatser på Webbplatserna och Digitala medier och på annat håll, samt för att förbättra kvaliteten och relevansen hos våra Webbplatser och Digitala medier, för våra besökare.  Vi kan också komma att använda denna information för att göra det möjligt att anpassa aspekter av Webbplatserna och Digitala medier eller för att komma ihåg dina inställningar.Beroende på dina inställningar, inklusive preferenser om användning av cookies, kan detta inkludera:

•          Att utveckla, hantera och genomföra reklam- och marknadsföringskampanjer, rabatter och erbjudanden, inklusive om vårt innehåll, produkter och tjänster eller tredje parts-produkter, -tjänster och andra initiativ.

•          Skicka intressebaserad reklam (även känd som riktad eller personlig reklam eller annonser) som är reklam baserad på dina intressen som slutsats från dina aktiviteter över tid på Webbplatser och Digitala medier och onlinetjänster som drivs av tredje part, samt information från andra källor.Intressebaserade annonser består av textannonser, bilder, animationer eller videor och visas för dig baserat på olika faktorer, inklusive sammanhanget i Webbplatsen eller appen där de visas (t.ex. sport- eller reseavdelningen), information du gav till webbplatsens eller appens operatör (t.ex. när du skapade ett konto), dina aktiviteter på webbplatsen eller appen (t.ex. besökta sidor, sökningar eller annonser som du klickat på) samt information som din demografiska information, intressen och information om ditt hushåll.Observera att intressebaserade annonser kan visas för dig av tredje part, såsom annonsnätverk eller -utbyten.

•          Sammanställa marknadsundersökningar.Vi samlar den online- och offlineinformation vi får in om dig, inklusive dina personuppgifter, för att skapa målgrupper som har högre sannolikhet att svara på annonser baserade på demografisk information, intressen eller hushållsinformation.

•          Länkning mellan olika enheter.Om du öppnar Webbplatserna och Digitala medier från flera webbläsare eller enheter, kommer vi, våra tjänsteleverantörer och tredje part att, som ovan nämnts i korthet, försöka skapa anslutningar mellan och länka de olika webbläsare och enheter du använder för att komma åt Webbplatserna och Digitala medier och vårt innehåll eller våra annonser som publiceras någon annanstans under vissa omständigheter.Detta hjälper oss att ge dig en smidig upplevelse i alla webbläsare och enheter som du använder och visar dig mer relevant innehåll och annonser (t.ex. så att vi inte visar samma artikel två gånger).Se vår cookiepolicy för information om de steg du kan vidta för att begränsa länkningen mellan olika enheter.

Som förklarats ovan samlas en del av denna information in med hjälp av cookies och liknande spårningsteknik och dessa förklaras närmare nedan i avsnitt 5 under rubriken ”Cookies och annan spårningsteknik".

 

3.VEM DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED?
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

•          Samarbetspartners och dotterbolag.Vi har ett nära samarbete med samarbetspartners och dotterbolag inom vår grupp av företag som vi delar din information med om det behövs eller är lämpligt för att driva våra Webbplatser och Digitala medier.

•          Tredje part i form av tjänsteleverantörer och partners.I samband med drift och tillhandahållande av Webbplatserna och Digitala medier, engagerar vi tredje part för att tillhandahålla oss tjänster för databehandling (till exempel för att stödja leverans av, tillhandahålla funktioner på eller hjälpa till att förbättra säkerheten på våra Webbplatser och Digital medier), eller som på annat sätt behandlar personuppgifter för ändamål som beskrivs i denna sekretesspolicy eller meddelas dig när vi samlar in dina personuppgifter.Detta kan inkludera operatörer, arrangörer eller leverantörer av priser i tävlingar eller tredje part som vi använder för att underlätta sändningen av våra nyhetsbrev.

•          Annonsörer, reklam- och marknadsföringsrelaterade tjänsteleverantörer och partners.Vi kan tillhandahålla din information till annonsörer, reklambyråer, annonsnätverk, annonsutbyten, marknadsföringsföretag, teknikleverantörer och andra entiteter som skapar, levererar och bedömer reklam- eller marknadsföringskampanjer, inklusive intressebaserade annonser.

•          Sociala medieplattformar.Om du interagerar med sociala mediewidgets, delar innehåll med hjälp av knappar för delning av sociala medier eller får åtkomst till funktioner på Webbplatserna och Digitala medier som har innehåll eller funktioner som tillhandahålls av sociala medieplattformar, så samlar relevanta sociala medieplattformar in information.Vi uppmuntrar dig att granska sekretesspolicyer för de sociala medieplattformarna som du deltar i för att förstå deras respektive integritetspraxis, vilka vi inte styr över.

•          Affärspartners.Under vissa omständigheter tillhandahåller vi, för olika ändamål, din information till affärspartners, inklusive men ej begränsat till, gemensamma marknadsföringspartners, innehållssponsorer eller evenemangsarrangörer.Till exempel samarbetar vi med tredje part för att erbjuda produkter på basis av ett gemensamt varumärke, medsponsring eller tvärkampanj som innebär delning av information.Dessa initiativ äger rum på Webbplatserna och Digitala medier eller i andra medier.En affärspartners deltagande i ett visst initiativ kommuniceras till dig genom inkludering av produkter, tjänster eller varumärken för affärspartnern i fråga.

• Andra parter när det krävs enligt lag eller är nödvändigt för att skydda våra rättigheter.Vi kan komma att dela din information med alla behöriga brottsbekämpande organ, tillsynsmyndigheter, myndigheter, domstolar eller annan tredje part där vi anser att utlämnande är nödvändigt eller lämpligt för att skydda, verkställa eller försvara våra juridiska rättigheter, integriteten eller säkerheten för våra anställda, användare av Webbplatserna och Digitala medier eller andra individer och enheter, eller för att följa eller genomdriva tillämpliga branschstandarder, lagar eller rättsliga förfaranden, inklusive svar på domstolsbeslut, husrannsakansbeslut och andra förfrågningar från offentliga och statliga myndigheter.

• Företagstransaktioner.Till en faktisk eller presumtiv köpare (och dess agenter och rådgivare) i samband med faktiskt eller föreslaget köp, fusion eller förvärv av någon del av vår verksamhet.

• Med ditt samtycke.Till någon annan tredje part eller person med ditt samtycke till informationsutlämnandet.

 

4.HUR VI ANVÄNDER PERSONUPPGIFTER OCH DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vår rättsliga grund för att samla in och använda de personuppgifter som beskrivs ovan beror på uppgifterna i fråga och det specifika sammanhang vi samlar in dem i.

Vi samlar emellertid normalt endast personuppgifter från dig (i) där vi behöver den personliga informationen för att utföra ett avtal med dig, (ii) där behandlingen ligger i våra legitima intressen och inte åsidosätts av dina intressen och rättigheter, eller (iii) där vi har ditt samtycke till att göra det.  I vissa fall kan vi också ha en juridisk skyldighet att samla in personuppgifter från dig eller på annat sätt kan behöva personuppgifterna för att skydda dina grundläggande intressen eller en annan persons intressen.

Om vi ​​ber dig att tillhandahålla personuppgifter för att uppfylla ett rättsligt krav eller att uppfylla ett avtal med dig kommer vi att göra detta tydligt vid tidpunkten i fråga, och ge dig råd om huruvida tillhandahållandet av dina personuppgifter är obligatorisk eller inte (liksom de möjliga konsekvenserna om du inte lämnar ut dina personuppgifter).  

Om vi ​​samlar in och använder dina personuppgifter beroende på våra legitima intressen (eller någon tredje parts) kommer detta intresse normalt att vara att driva våra Webbplatser och Digitala medier och att kommunicera med dig vid behov för att tillhandahålla våra tjänster till dig, och/eller för vårt legitima kommersiella intresse, till exempel när du svarar på dina frågor, förbättrar våra Webbplatser och Digitala medier, genomför marknadsföring eller för att upptäcka eller förhindra olagliga aktiviteter.  Vi kan ha andra legitima intressen och om det är lämpligt kommer vi vid den aktuella tidpunkten att tydliggöra för dig vilka dessa legitima intressen är.

Vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna högst upp i denna sekretesspolicy om du har frågor om eller behöver ytterligare information angående den rättsliga grund som vi samlar in och använder din personliga information.

 

5.COOKIES OCH ANDRA SPÅRNINGSTEKNIKER

Du kan ställa in din webbläsare så att den blockerar alla eller vissa webbläsar-cookies eller varnar dig när webbplatser lägger in eller får åtkomst till cookies.Notera att vissa delar av denna webbplats kan bli otillgängliga eller inte fungera korrekt om du inaktiverar eller blockerar cookies.Vi använder ”cookies” och liknande spårningstekniker (samlingsnamn: ”Cookies”) för att samla in och använda dina personuppgifter, inklusive för att presentera intressebaserade annonser.För ytterligare information om vilka typer av cookies vi använder, varför och hur du kan hantera cookies, se vårt meddelande om cookies Cookie-meddelande.

 

6.HUR SKYDDAR AETN MINA PERSONUPPGIFTER?

Vi använder lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig.  Åtgärderna vi använder är utformade för att tillhandahålla en säkerhetsnivå som är lämplig för risken att behandla dina personuppgifter.

 

7.BARNENS INTEGRITET

Vi förväntar oss inte att våra Webbplatser eller Digitala medier kommer att användas av individer under 16 år (”Minderåriga”), och inte heller att vi kommer att samla in och använda personuppgifter om minderåriga.  Om du är minderårig ska du be att få din förälders eller vårdnadshavares tillstånd innan du lämnar personlig information till oss.

Om vi får kännedom om att en minderårig har givit oss personuppgifter utan tillstånd från sin förälder eller vårdnadshavare, tar vi bort denna information från våra system.

 

8.DATALAGRING

Vi behåller personuppgifter som vi samlar in från dig om vi har ett pågående legitimt affärsbehov att göra det (till exempel för att förse dig med en tjänst du har begärt eller för att följa gällande juridiska krav, eller skatte- eller redovisningskrav).  

När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla dina personuppgifter kommer vi antingen att radera, avidentifiera, sammanställa, pseudonymisera eller anonymisera den eller, om detta inte är möjligt (till exempel eftersom dina personuppgifter har lagrats i reservarkiv), då lagrar vi dina personuppgifter säkert och isolerar den från ytterligare behandling tills raderingen är möjlig.

 

9.INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING

Dina personuppgifter kan överföras till och behandlas i andra länder än det land där du är bosatt.Dessa länder kan ha lagar om dataskydd som skiljer sig från lagarna i ditt land (och i vissa fall kanske inte lika skyddande).

Närmare bestämt finns våra Webbplatsservrar i Storbritannien, och våra gruppföretag och tredjepartsleverantörer och partners arbetar över hela världen.  Detta innebär att när vi samlar in dina personuppgifter kan vi behandla dem i något av dessa länder.

Vi har dock vidtagit lämpliga åtgärder för att kräva att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med denna Sekretesspolicy.Dessa inkluderar implementering av ett koncerninternt avtal som innehåller Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan vår koncerns företag, som kräver att alla koncernföretag skyddar personuppgifter som de behandlar från EES i enlighet med Europeiska unionens dataskyddslagstiftning.  

Vi har genomfört liknande lämpliga skyddsåtgärder med våra tredjepartsleverantörer och partners.För mer information om dessa skyddsåtgärder, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna högst upp i denna Sekretesspolicy.

 

10.DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER OCH DATASKYDDSRÄTTIGHETER
Du har följande dataskyddsrättigheter:

• Om du vill komma åt, korrigera, ändra eller begära radering av dina personuppgifter kan du göra det när som helst genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som finns högst upp i denna Sekretesspolicy.Sådan begäran är föremål för tillämplig lagstiftning.  

• Dessutom kan du invända mot behandling av dina personuppgifter, be oss att begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller begära överförbarhet av dina personuppgifter.Du kan alltså utöva dessa rättigheter genom att kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna högst upp i denna Sekretesspolicy, men observera att sådana förfrågningar är föremål för tillämplig lagstiftning.

• Du har rätt att välja bort vår marknadsföringskommunikation till dig när som helst.  Du kan utöva den här rätten genom att klicka på länken "avregistrera" eller "välja bort" i de marknadsföringsmeddelanden vi skickar till dig.  Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som finns högst upp i denna Sekretesspolicy för att välja bort andra former av marknadsföring (t.ex. brevmarknadsföring eller telemarketing).

Om vi har samlat in och behandlat dina personuppgifter med ditt samtycke kan du, på samma sätt, när som helst dra tillbaka ditt samtycke.  Återkallande av ditt samtycke påverkar inte om någon informationsbehandling som vi genomfört före ditt tillbakadragande är lagligt eller ej, och det kommer inte heller att påverka behandlingen av dina personuppgifter som utförs i förlängning av andra legala behandlingsgrunder än samtycke.

• Du har rätt att överklaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter.  Kontakta Information Commissioner’s Office för mer information här (Storbritannien): https://ico.org.uk/global/contact-us/.Klicka här för dataskyddsmyndigheter i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz och vissa länder utanför Europa: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.)

 

11.WEBBPLATSER FRÅN TREDJE PART

Denna Webbplats eller våra Digitala media innehåller länkar till tredjepartswebbplatser, plugin-program och appar.Genom att klicka på dessa länkar eller aktivera dessa anslutningar kan tredje part samla in eller dela data om dig.Vi kontrollerar inte dessa tredjepartswebbplatser och ansvarar inte för deras sekretess- eller integritetspolicy.När du lämnar vår webbplats rekommenderar vi att du läser sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Om du följer en länk från vår Webbplats eller Digitala medier till tredjepartswebbplatser eller andra digitala medier bör du vara medveten om att dessa webbplatser eller digitala medier inte regleras av denna Sekretesspolicy och kan ha sin egen sekretess- eller integritetspolicy.Vi tar inget ansvar för dessa tredjepartswebbplatser eller digitala medier.Kontrollera policyerna för tredjepartswebbplatser eller digitala medier innan du skickar personuppgifter till dem.

 

12.ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY OCH DIN PLIKT ATT INFORMERA OSS OM FÖRÄNDRINGAR

Vi kan komma att uppdatera denna Sekretesspolicy då och då som svar på förändrad juridiska förändringar, teknisk utveckling eller affärsutveckling.När vi uppdaterar vår Sekretesspolicy kommer vi att vidta lämpliga åtgärder för att informera dig, på ett sätt som är lämpligt beroende på den typ av förändringar vi gör.  Vi kommer att be om ditt samtycke till all innehållsmässig förändring av Sekretesspolicyn om och där detta krävs enligt gällande dataskyddslagar.

Datumet högst upp i denna Sekretesspolicy anger när den senast uppdaterades.

 

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella.Vänligen håll oss informerade om förändringar i dina personuppgifter så länge vi har en affärsrelation.

Webbplatser som hanteras av AETN och omfattas av denna Sekretesspolicy:

blaze.tv, skyhistory.co.uk, crimeandinvestigation.co.uk, aenetworks.co.uk and lifetimetv.co.uk, aenetworks.gallery(endast för personal), historytv.dk, historytv.fi, historytv.no, historytv.se, historytv.ro, historychannel.co.hu, history.nl, www.crimeandinvestigation.nl, historytv.africa, lifetime.africa, historytv.pl, lifetimetv.pl, crimeinvestigation.pl.