Noen av de viktigste øyeblikkene, de største slagene og de mest berømte krigsheltene fra andre verdenskrig legges under lupen i denne spennende serien. Med hjelp fra historikere, forskere og forfattere gjenfortelles historiske begivenheter, som frigjøringen av Paris, D-dagen, Pearl Harbor, kampen om Berlin m.fl. Serien bruker nyoppdagede rekognoseringsbilder som er tatt i dagene før, under og i ukene etter kampene. Disse nye bevisene gir sammen med øyenvitneskildringer fra begge sider av slagmarken en fullstendig analyse av de skjellsettende øyeblikkene og historiene bak.