Monista uskonto ja tiede ovat toistensa täydellisiä vastakohtia. Uskon mies ja tieteen mies matkustavat nyt yhdessä eri puolille maailmaa etsimään DNA-jälkiä Jeesuksesta hänen nykyisten jälkeläistensä löytämiseksi.

 

Oxfordin yliopiston geneetikko George Busby ja raamatuntutkija Joe Basile tutkivat DNA-teknologian uusimpien edistysaskelten avulla maailman kuuluisimpia pyhäinjäännöksiä, Torinon liinaa ja Oviedon Sudarium-pääliinaa. He analysoivat myös luut, jotka löydettiin Bulgariasta vuonna 2010 ja joiden uskotaan kuuluneen itse Johannes Kastajalle. Raamatunhistorian mukaan Johannes Kastaja oli Jeesuksen serkku, ja hänen luittensa DNA voi olla tärkeä jälki. Jos tämä erikoinen tutkijapari löytää DNA:ta, sen avulla voidaan tunnistaa Jeesuksen nykyään eläviä jälkeläisiä.