On miehiä ja sitten on vuorten miehiä! He elävät kaukana maan lain ja oikeuden tuolla puolen autioilla vuorialueilla Alaskassa, Pohjois-Carolinassa, Montanassa ja Arkansasissa. Nämä sitkeät miehet yrittävät selviytyä ankarien talvien läpi kaukana modernin maailman mukavuuksista. He ahertavat yhdessä perheensä kanssa talveen valmistautumiseksi, ja heidän yksinkertainen elämäntapansa edellyttää pitkälle hiottuja menetelmiä muun muassa metsästyksessä, kalastuksessa ja maanviljelyksessä. Suurin uhka heidän elämäntavalleen ei kuitenkaan tule luonnosta, vaan modernista yhteiskunnasta, joka lähestyy hitaasti...