Moon Landings: The Lost Tapes

När Neil Armstrongs fot vidrörde månens yta den 20 juli 1969 innebar detta vårt viktiga, först steg ut i det universum som omger oss. Men den verkliga sanningen bakom hur vi nådde månen: den mindre eleganta, komplicerade och ofta skakande verkliga historien om vanliga människor som faktiskt gjorde det som troddes vara omöjligt – alla justeringar, alla starter, misstag och explosioner – den historien har aldrig berättats.

 

Inför 50- årsjubileet av människans djärva tekniska prestation ska Moon Landings: Lost Tapes presentera tidigare outforskat, primärt källmaterial: inspelade intervjuer med astronauter och tekniker som länge legat bortglömda i NASA:s valv; kamerarullar med månfoton som trotts vara försvunna i en hel generation; hemmavideor som har samlat damm i decennier.

 

Med filmade intervjuer och aldrig tidigare visat material som avslöjar överraskande sanningar du aldrig tidigare hört tar vi tittarna med oss in i människans resa till månen.