Eating History

Matexperten Old Smokey och samlaren Josh Macuga är två vänner på jakt efter att hitta, öppna och konsumera gamla och unika livsmedel som har överlevt historien – de utforskar historien genom gammal mat och upptäcker varför vissa livsmedel har motstått tidens tand.

 

De tar med sig tittarna bakåt i för att finna livsmedel som tidigare ansetts ha gått förlorade, och med varje tugga upptäcker de vilka som har besegrat tidens gång och avslöjar bortglömda epoker och de berättelser dessa förmedlar genom att utforska historien genom gamla livsmedel.

 

Vilka har motstått tidens tand?

Bonus