Cheating Hitler: Surviving the Holocaust

Den 27 januari är Förintelsens Minnesdag, och HISTORY högtidlighåller detta viktiga datum genom att se tillbaka på denna mänsklighetens värsta brott.

 

I Cheating Hitler: Surviving the Holocaust reser tre förintelseöverlevare med obesvarade frågor från sitt förflutna tillbaka till hemstäder, mordplatser och gömställen i jakt på svar.

 

Maxwell har alltid undrat vad det blev av ett spädbarn han räddade i en skog år 1943. Helen vill veta mer om sin brors öde. Rose får tillgång till nya föremål som kan kasta nytt ljus över hennes föräldrars öde.

 

De överlevare som medverkar i denna film växte upp under Förintelsen och bär bördan av att veta att de är den sista länken till densamma. Denna film bringar en mäktig historisk varning, inspirerande berättelser om överlevnad och en sista chans att lösa olösta mysterier.