Tempelridderordenen ble grunnlagt i 1118 etter det første korstoget for å hjelpe det nye, kristne kongeriket Jerusalem. Tempelridderne var munker som fikk ansvaret for å forsvare de viktige landområdene i Midtøsten, spesielt overfor deres muslimske naboer i vest og nord. De var også middelalderens mektigste kampstyrke og betraktet seg selv som Guds utvalgte hellige krigere. Men i 1307 forsvant hver og en på mystisk vis som dugg for solen.

 

Hva skjedde med tempelridderne? Hvorfor utgjorde de plutselig en stor trussel? Var de i besittelse av den hellige gral, som legendene antyder?

 

Nå gir to tidligere soldater, Mikey Kay og Garth Baldwin, seg i kast med å undersøke tempelriddernes forsvinning. De vil bruke militærtaktikk og avansert teknologi for å forsøke å løse det 700 år gamle mysteriet én gang for alle. Det blir en reise uten like, der nåtiden møter fortiden i et endelig oppgjør om hva som er historie, og hva som er eventyr.