Apocalypse Earth

Jord, luft, vatten och eld är vitala livselement. Men vad händer när dessa naturens element vänder sig mot mänskligheten?

 

Apocalypse Earth undersöker det katastrofala hot som naturkatastrofer kan utgöra för USA och världen över. Vulkaner, tornados, jordbävningar och laviner är bara några av de många fenomen som serien utforskar.

 

Med hjälp av historiska bevis lyckas Apocalypse Earth avslöja de väderhändelser som format vår planet, och med hjälp av ögonvittnen och sällan visade bilder berättas och utforskas berättelser om överlevnad.