Abandoned Engineering

Världen är full av otroliga tekniska projekt och byggnader som utformats i syfte att förenkla livet för dem som använder dem, få besökare att förundras – samt generera pengar för dem som beställt, utformat och byggt dem. De var förverkligade drömmar. Ofta måste enorma tekniska hinder övervinnas och nya innovationer implementeras för att de ens skulle kunna byggas.

 

Tyvärr har ett stort antal av dessa fantastiska konstruktioner numera övergivits likt enorma, dyra och utdaterade leksaker som aldrig använts i avsett syfte. Vissa föll offer för politiska bråk och ekonomiska problem, medan andra kanske inte förmådde stå emot tidens tand, den nya tekniken eller diverse trender och mode. Andra misslyckades slutligen eftersom de helt enkelt var monstruösa monument över den fåfänga, girighet och rena dumhet hos de människor som byggde dem.